درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ


سلام دوستان وبلاگ انجمن علمی دانشجویان مهندسی معدن دانشگاه بیرجند وبلاگی تخصصی و مربوط به اخبار واطلاعات روز معدنی است. شما می توانید با ارسال اخبار و اطلاعات جدید ما را در ارائه وبلاگی به روز یاری فرمایید. لطفا مطالب خود را به ایمیل hosseinzade.hassan@birjand.ac.ir ارسال کنید و همچنین خواهشمندم نظرات خود را درباره مطالب و وبلاگ بیان کنید با تشکر: مدیریت وبلاگ
آرشيو وبلاگ
صفحات وبلاگ
RSS Feed
شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: ٢:٠۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : روح الله برزنونی

از آنجایی که تنها درصد کمی از نفت و گازموجود در منبع تحت فشار طبیعی از چاه فوران می کند, لذا مهندسان نفت از انواع روشهای تقویت شده بازیافت استفاده می کنند. این روشها شامل تزریق آب , مواد شمیایی , گاز یا بخار به درون یک منبع نفت جهت با فشار  بیرون راندن نفت بیشتر, و حفاری کنترل شده توسط رایانه و یا شکافتن جهت اتصال یک منبع بزرگتر به یک چاه منفرد می باشد . از آنجایی که حتی با بکارگیری کاملترین روشهای امروزی تنها قسمتی از نفت یا گاز یک منبع کشف می شود , لذا مهندسان نفت به امور تحقیقاتی و گسترش فن آوری و روشهای کار آمد تری  می پردازند تا میزان کشف را افزایش داده و از هزینه حفاری و مراحل تولید بکاهند.


گرایشهای مختلف این رشته:

:: رشته مهندسی نفت (مخازن)

ین دوره کارشناسی یکی از گریش هی رشته مهندسی نفت و از دوره هی عالی فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که داری توانیی و مهارت هی لازم بری انجام طرحها و اجری روشهی بهینه تولید و مطالعات و مدلسازی مخازن نفت و گاز می باشند. ین دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، خواص سیالات مخزن، مهندسی حفاری، زمین شناسی نفت، مهندسی مخازن و روشهی ازدیاد برداشت و… می باشد.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* بررسی قابلیت تولید در مخزن با بکارگیری و بهره مندی از شیوه هی جدید مطالعاتی و مدلسازی.
* ارزیابی توزیع فشار و توجیه افت آن در مخزن و چگونگی کنترل آن.
* ارائه شریط عملیاتی بری بهره برداری از مخزن با بکارگیری خصوصیات و رفتار مخزن.
* انتخاب و ارائه روش عملی افزیش برداشت از مخازن با احتساب ملاحظات فنی واقتصادی.
* ارزیابی عملیات بهره برداری و ارائه روش بهینه.
* مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز.
* توانائی ارزیابی فنی – اقتصادی طرح ها و عملیات ازدیاد برداشت از مخازن و بهینه سازی آن.
* ارزیابی تأثیر روشهی ازدیاد برداشت از مخازن بر محیط زیست.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند نقشی مؤثر در مطالعات و مدلسازی مخازن و استفاده از روشهی بهینه ازدیاد برداشت و بطور کلی مدیریت بهینه مخزن داشته باشند.

ین دانشگاه در ین رشته تحصیلی تا مقطع دکتری (با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه صنعت نفت) فعالیت آموزشی و پژوهشی دارد. در ضمن در مقطع کارشناسی ارشد بصورت مستقل و همچنین بصورت مشترک (Dual Degree) با دانشگاههی معتبر بین المللی فعالیت دارد.

:: رشته مهندسی نفت (اکتشاف)

ین دوره کارشناسی یکی از گریش هی رشته مهندسی نفت و یکی از دوره هی عالی فنی – مهندسی است که هدف آن تربیت متخصصانی در زمینه اکتشاف نفت و مطالعات زمین شناسی ، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیائی و امکان سنجی ازدیاد برداشت از مخازن می باشد.

ین دوره عمدتاً بر دروس مهندسی زمین شناسی نفت، ژئوفیزیک، ژئوشیمی نفت، پتروفیزیک، مکانیک سیالات، ترمودینامیک مواد کانی و مکانیک سنگ و خاک و اصول مهندسی حفاری و بهره برداری از مخازن نفت مبتنی است.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* آشنائی با دانش امروز زمین شناسی نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گیری از نتیج حاصله.
* انجام آزمیشات و جمع آوری اطلاعات علمی و فنی مربوطه به ناحیه مورد اکتشاف و عملیات اکتشافی.
* انتخاب و یا تعیین مناسب و روش اکتشاف و اجری آن با توجه به وضعیت زمین شناسی و شریط محیطی و اقلیمی ناحیه موردنظر.
* طرح عملیات و تأمین تدارکات و تلفیق برنامه هی مربوطه بری اجری بهینه عملیات اکتشافی موردنظر.
* برآورد فنی و اقتصادی طرح ها و عملیات اکتشاف.
* مدیریت موثر و صیانت تجهیزات بری مطالعات زمین شناسی، نقشه برداری و عملیات اکتشاف.
* مدیریت و صیانت از مخازن نفت اکتشافی و اعمال روشهی ازدیاد برداشت از جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیستی با استفاده از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند مطالعات و عملیات مهندسی زمین شناسی نفت، محاسبات و طراحی و تلفیق عملیات و اجزاء جانبی برنامه هی اکتشافی وزارت نفت را به عهده بگیرند. و نقش مؤثر خود را در عملی نمودن و اجری بهینه برنامه هی مطالعاتی و اکتشافی در تلفیق تدارکات و طرح و چگونگی پیاده کردن برنامه هی اکتشافی آتی و استراتژیک صنعت نفت کشور یفا کنند.

:: رشته مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت)

ین دوره کارشناسی یکی از گریشهی رشته مهندسی نفت و از دوره هی عالی فنی، مهندسی می‌باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که داری توانیی و مهارت هی لازم بری انجام طرح ها جهت اجری روشهی بهینه بری بهره برداری از منابع نفت و گاز باشند.

ین دوره مبتنی بر دروس مکانیک سیالات و دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسی، مهندسی مخازن، مهندسی حفاری و مهندسی بهره برداری است.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در ین رشته کسب می کنند عبارتند از:

* ارزیابی قابلیت تولید در مخازن و بررسی امکان پذیری روشهی بهره برداری موردنظر.
* ارزیابی فنی-اقتصادی مخازن و تجهیزات آن.
* طرح و اجری بهینه عملیات بهره برداری.
* تشخیص ویژگیها و چگونگی رفتار با چاههی گوناگون.
* توجیه و انتخاب روش مناسب بری بهره برداری و ازدیاد برداشت با توجه به شریط فنی و اقتصادی.
* صیانت از منابع نفت و گاز و ارائه روش هی عملی بری افزیش طول عمر ین منابع.

* بررسی و ارزیابی اثر استراتژیک روش بهره برداری بر محیط زیست.

فارغ التحصیلان ین دوره می توانند در بخش‌هی مختلف مربوط به تولید و بهره برداری در کشور مشغول به فعالیت شده و سبب کاریی و بازده بالاتر ین بخش از صنعت شوند و نقشی مؤثر در حل مشکلات فراروی تولید و بهره برداری از مخازن داشته باشند.

:: رشته مهندسی نفت (حفاری)

این دوره کارشناسی یکی از گرایش های رشته مهندسی نفت و یکی از دوره های عالی فنی، مهندسی می باشد که هدف آن تربیت متخصصانی است که دارای توانایی و مهارت های لازم برای طراحی و انجام فعالیتهای استخراج ذخائر نفت و گاز باشند. این دوره مشتمل بر مکانیک سیالات، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیالات، انتقال جرم، طرح و اقتصاد مهندسی، مهندسی مخازن و مهندسی حفاری می باشد.

نقش و توانائیهائی که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در این رشته کسب می کنند عبارتند از:

* بکارگیری اطلاعات علمی و فنی در عملیات حفاری و استخراج.
* ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای حفاری و انتخاب و ارائه روش و عملیات مناسب حفاری و استخراج.
* طراحی تجهیزات حفاری و انجام عملیات در مناسب ترین شرایط.
* مقایسه فنی و اقتصادی عملیات و روش های متفاوت حفاری و ارائه طریق برای توانمندی تکنولوژی این زمینه صنعت نفت کشور.
* حفاظت و صیانت از تجهیزات حفاری و جلوگیری از هرزروی مصالح و امکانات.
* ارزیابی اثرات تکنولوژی حفاری و استخراج بر محیط زیست و ارائه راهکار جهت جلوگیری از آن.

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در حوزه مطالعات و عملیات مهندسی حفاری چاههای نفت و گاز در کشور مشغول به فعالیت شوند و نقش خود را در بالا بردن بازده عملیات حفاری و تهیه برنامه های بهینه عملیاتی در این حوزه، به خوبی نمایان سازند.

این دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد در این رشته بصورت مستقل و همچنین بصورت مشترک (Dual Degree) با همکاری دانشگاههای بین المللی فعالیت دارد.

درسهای رشته

ردیف     نام درس     ردیف     نام درس
۱    آز انتقال حرارت     ۲    آز شیمی آلی ۱
۳    آز شیمی آلی ۲     ۴    آز شیمی فیزیک ۲
۵    آز عملیات واحد     ۶    آز مبانی مهندسی برق ۱
۷    آز مکانیک سیالات     ۸    آز کنترل فرآیندها
۹    آزمایشگاه فرآیند گاز ۱     ۱۰    آزمایشگاه نفت
۱۱    آمار و احتمالات مهندسی     ۱۲    اخلاق و تربیت اسلامی ۱ و ۲
۱۳    استاتیک و مقاومت مصالح     ۱۴    اصول حفاظت محیط زیست
۱۵    اصول مهندسی احتراق     ۱۶    اقتصاد طرح مهندسی
۱۷    انتقال جرم     ۱۸    انتقال حرارت ۱
۱۹    انتقال حرارت ۲     ۲۰    انتقال و توزیع گاز
۲۱    انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن از قرن سیزدهم     ۲۲    ایمنی در صنایع نفت
۲۳    برنامه نویسی کامپیوتر     ۲۴    بهینه‌سازی و برنامه ریزی خطی
۲۵    پروژه     ۲۶    تاریخ اسلام
۲۷    تربیت بدنی ۲     ۲۸    تربیت بدنی ۱
۲۹    ترمودینامیک مهندسی شیمی ۱     ۳۰    ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲
۳۱    تصفیه آبهای صنعتی     ۳۲    خواص مواد
۳۳    خوردگی در صنایع نفت     ۳۴    درس انتخابی
۳۵    روشهای اندازه‌گیری کمیتهای مهندسی     ۳۶    ریاضی عمومی ۱
۳۷    ریاضی کاربردی ۱     ۳۸    زبان خارجی ۱ (نظری و عملی)
۳۹    زبان خارجی ۲     ۴۰    زیست‌شناسی
۴۱    سیالیت ذرات جامد     ۴۲    سینتیک و طرح راکتور
۴۳    شیمی آلی ۱     ۴۴    شیمی آلی ۲
۴۵    شیمی پالایش     ۴۶    شیمی تجزیه و ازمایشگاه
۴۷    شیمی عمومی ۱     ۴۸    شیمی عمومی ۲
۴۹    شیمی فیزیک ۱     ۵۰    شیمی فیزیک ۲
۵۱    عملیات واحد ۱     ۵۲    عملیات واحد ۲
۵۳    فارسی ۱     ۵۴    فارسی ۲
۵۵    فرآیند گاز ۱     ۵۶    فرآیند گاز ۲
۵۷    فرآیندهای پالایش     ۵۸    فرآیندهای پتروشیمی
۵۹    فرآیندهای پتروشیمیایی ۱فرآیندهای پتروشیمیایی ۲     ۶۰    فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
۶۱    فیزیک مدرن     ۶۲    فیزیک مکانیک
۶۳    مبانی شیمی و تکنولوژی پلیمر     ۶۴    مبانی مهندسی برق ۱
۶۵    مبانی مهندسی برق ۲     ۶۶    متون اسلامی (آیات و احادیث)
۶۷    مدیریت صنعتی     ۶۸    معارف اسلامی ۲
۶۹    مقدمات مهندسی پالایش     ۷۰    مقدمات مهندسی پالایش نفت و گاز
۷۱    مقدمه‌ای بر مدلسازی و مشابه‌سازی ریاضی     ۷۲    موازنه انرژی و مواد
۷۳    مکانیک سیالات ۱     ۷۴    مکانیک سیالات ۲
۷۵    نقشه کشی صنعتی ۱     ۷۶    کاتالیزورهای صنعتی
۷۷    کارآموزی     ۷۸    کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
۷۹    کارگاه     ۸۰    کنترل فرآیندهاموضوع مطلب :
 
 
نویسندگان
پیوندها
آخرین مطالب