قطب معدنی شرق کشور چشم انتظار پایانه سنگ خراسان جنوبی

علیرضا جمیع مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: از آن جایی که زیرساختهای مورد نیاز در پایانه صادراتی اعم از جاده دسترسی – عدم خطوط آب، برق و ارتباطات فراهم نگردیده است و اقدامی در انجام عملیات اجرایی توسط بخش خصوصی صورت نگرفته و کمکی نیز انجام نشده است که در این راستا کمیته ای از طریق سازمان توسعه و تجارت ایران به منظور از بازدید پایانه های صادراتی و ارائه گزارش از روند اجرا و پیشرفت ر ادر دستور کار قرار دارند که پس از ارائه گزارش پیشرفت حاصل شده مشمول پرداخت می شوند.
  
   مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: پایانه صادراتی سنگ علاوه بر متمرکز نمودن فعالیتهای حوزه معدن برای صادرات مکانی به عنوان نمایشگاه کپ های سنگ و مواد معدنی استان برای خرید داخلی و خریداران خارجی و انتخاب سنگ کلیه معادن اعضا می تواند موثر باشد.
  
   وی با بیان اینکه پایانه سنگ می تواند زمینه فعال شدن معادن استان را در برداشته باشد افزود: علاوه بر این به معدن کاران و فروش سنگ های استخراج شده از معادن استان هم در بازار داخلی و صادرات سایر کشورها کمک شایانی می کند.
  
   جمیع در خصوص اجرایی نشدن پایانه سنگ در استان افزود: این سازمان براساس ایین نامه اجرایی ابلاغی مربوط به کمک به پایان نامه های صادراتی اقدام به اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی استان نموده است که در این راستا بر اساس قابلیت و استخراج سنگها و مواد معدنی شرکت تحت عنوان سنگ نگین خراسان جنوبی با مشارکت کامل بخش خصوصی و معدن کاران استان تاسیس شد که منجر به 35 هکتار زمین و واگذاری ان به این بخش شد.
  
   وی ادامه داد: طبق ایین نامه اجرایی متولی و شرکت مربوطه موظف به سرمایه گذاری و انجام عملیات اجرایی طبق طرح ارائه شده می باشد که به نسبت پیشرفت پروژه و تایید کارشناس دادگستری 10 در صد هزینه انجام شده بصورت کمک بلا عوض از طریق سازمان توسعه تجارت ایران قابل پرداخت است.
  
   جمیع همچنین اضافه کرد: این پایانه باعث می شود که کلیه فعالیتهای مربوط به سنگ و مواد معدنی استان در یک مکان متمرکز و زمینه فراوری محصول و تهیه امکانات مورد تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت مربوطه برای خدمات دهی به کلیه اعضا ی پایانه و همین با توجه به عدم دسترسی به کلیه ی معادن در یک فرصت کوتاه برای خریداران خارجی پایانه میتواند زمینه ای برای خرید و عقد قرار داد و رویت کلیه نمونه های استخراج شده معادن که در محل پایانه در محل پایانه در معرض فروش و نمایش گذاشته شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید