ما را تمام لذت هستی به جستجوست ....

ما را تمام لذت هستی بهجستجوست

در پشت چارچرخه ای فرسوده

کسی خطی نوشته بود:

" من گشته ام، نبود!

                                تو دیگر نگرد،

                                                 نیست! "

این آیه ملال

                در من هزار مرتبه تکرار گشت و گشت

چشمم برای این همه سرگشتگی گریست...

چون دوست در برابر خود می نشاندمش

تا عرصه بگوی و مگوی می کشاندمش

در جستجوی آبی حیات؟

در بیکران این ظلمات آیا؟

در آرزوی رحم؟ عدالت؟

دنبال عشق؟

دوست؟

...

ما نیز گشته ایم!

و آن شیخ نیز با چراغ همی گشت...

آیا تو نیز چون او " انسانت آرزوست؟ "

گر خسته ای بمان و گر خواستی بدان؛

ما را تمام لذت هستی به جستجوست

پویندگی تمامی معنای زندگیست

هرگز

                " نگرد، نیست "

                                                سزاوار مرد نیست!

"فریدون مشیری"

/ 1 نظر / 11 بازدید
احمد.الف

سلامی چو بوی خوش آشنایی... سروش جان مفتخرم اولین کسی باشم که بازگشتت رو به وبلاگ کرونا تبریک میگه.... امیدوارم بتونم همکار خوبی واست باشم .