خبر جدید فوری....

اینو تازه فهمیدم که ....

1 ) درس مقاومت مصالح از چارت رشته مهندسی صنایع حذف شده.

2 ) دانشگاه پیام نور رشته های مهندسی برق مخابرات ، مهندسی هوافضا ومهندسی پلیمر آورده.

دوستانی که آرزوشون بوده یه روزی در این رشته تحصیل کنند میتونند بدون کسب رتبه ی زیر 100 یا شاید  500 به راحتی در دانشگاه پبام نور بیرجند یا سایر شهرها ذر این رشته ادامه تحصیل بدند ... !!!!

/ 1 نظر / 25 بازدید
صدرالدین

دیگه دانشگاه های تاژ فقط مال یه عده خاص میشه دیگه