بی مقدمه ...

                    روز قلم های تیز

                             روز فکرهای خلاق

            روز اندیشه های نو

                                    دانشجو روزت مبارک.....

 

             ترم زندگیت بی مشروطی

                            لحظه هات همیشه پاس

           حذف از زندگیت دور

        و معدل شادی زندگیت همیشه 20 باد

                  روز دانشجو مبارک

/ 2 نظر / 15 بازدید
سروش مقصودی

تبریک به همه .....[گل][گل][گل]

رضا بیرمی

تبریییییک[خرخون]