کمی فکر کنیم ....

از امروز فکر کنیم که هر روز از چه کسی سپاسگزاری کنیم...؟؟؟

همین امروز طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز زندگی شما است، البته شاید هم باشد!! ۵۰ سال دیگر،۲۰ سال دیگر و یا همین امروز؟ واقعیت این است که ما هیچ کدام نمی دانیم که آخرین روز زندگی مان کی است.

وقتی خبر درگذشت مردی را در پشت فرمان اتومبیلش را شنیدم با خودم گفتم آیا به خانواده اش گفته که چقدر دوستشان داشته اس؟ آیا زندگی خوبی داشته اس؟ آیا قدرت عشق را درک کرده است؟. متاسفانه بیشتر ما طوری کارهایمان را پشت گوش می اندازیم که گویی برای ابد زنده هستیم. ملاقات یک دوست ، گفتن یک جمله محبت آمیز، شنیدن حرف نزدیکان و همه کارهای دیگر را عقب می اندازیم و وقت خود را صرف امور بی اهمیت می کنیم. همین اکنون بهتر است تصمیم بگیریم که در روز زندگی کنیم، آن هم طوری که گویی آخرین روز است…..

این تمرین با ارزش فقط چند ثانیه وقت شما را می گیرد، ولی آرامش درونی فوق آلعاده ای به شما می دهد. احتمالا” اشخاص زیادی در زندگی شما هستند که می توانید از آن ها تشکر کنید، کسی که در را برای شما نگه داشته است، پزشکی که زندگی شما یا یکی ازبستگان شما را نجات داده است .

همسری که اسباب آرامش شما را فراهم آورده است، دوست یا فامیلی که …. .!! توجه داشته باشید که افکار منفی باعث نگرانی و اضطراب شما می شوند و تاکید روی موارد خوب زندگی موجب بروز احساس قدرشناسی خواهد شد. وقتی به سلامتی ، فرزندان، خانه، شغل، و همه چیزهای خوبی که در اطرافتان وجود دارد فکر کنید و سپاس گزار باشید، آرامش خواهید یافت.

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرشته

افق تاریک دنیا تنگ نا امیدی توانفرساست می دانم ولیکن ره سپردن در سیاهی رو به سوی روشنی زیباست می دانی؟ به این غم های جان آزار دل مسپار ببین در بیابان تاریکی شکوه روشنایی را.... سلام مهربون به روزم منتظر حضورت