فیروزه نیشابور:

این سنگ باعث اعتماد به نفس میشود و جرأت لازم برای بیان استدلال هایمان را به طور مختصر و با اطمینان خاطر در کنفرانس ها ایجاد میکند . فیروزه نیرو و ارتعاشات منفی ، مضر و آشفته را از ما دور کرده و جذب کننده نیروهای مثبت میباشد. این سنگ سواران و مسافران را در برابر حوادث و سرنوشت بد حمایت میکند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید