سورپرایززززززززززززززززززززززز

699666999999666999999666996666666996666699999666669966666699
699669999999969999999966699666669966669966666996669966666699
699666999999999999999666669966699666699666666699669966666699
699666669999999999996666666996996666699666666699669966666699
699666666699999999666666666699966666669966666996666996666996
699666666666999966666666666699966666666699999666666669999666

 

شمارهای بالا را انتخاب کنید
را بزنید Ctrl + F بعدن
بعدن شماری 9 را بزنید
را بزنید Ctrl + Enter بعدن


/ 1 نظر / 22 بازدید
مصطفی عزیزی

بهتره وبلاگ رو به بچه های ورودی های پایین تر معرفی کنی انرژی دارن .کمکت کنن از تجربه هات استفاده کنن علاقه مندشون کن