تغییر زمان برگزاری نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران

به گزارش وب سایت نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران زمان برگزاری کنفرانس به شرح زیر تغییر کرد:

1- آخرین مهلت ارسال مقالات 25 مهرماه
2- اعلام داوری مقالات 4 آبان ماه
3-آخرین مهلت تکمیل ثبت نام 7 آبان ماه
4 - اعلام زمانبندی ارائه مقالات 7 آبان ماه
5- آخرین مهلت ثبت نام جهت اسکان 10 آبان ماه
6-زمان برگزاری کنفرانس  6-8 آذر ماه
/ 0 نظر / 13 بازدید