# کنفرانس

کنفرانس علوم معدنی

زمان های مهم کنفرانس پایان دریافت مقاله 1393/04/31 22/07/2014 پایان داوری مقاله 1393/05/25 16/08/2014 پایان مهلت ثبت نام 1393/06/01 23/08/2014 آغاز کنفرانس 1393/06/11 02/09/2014 محل برگزاری کنفرانس: 1393/06/11 02/09/2014            دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری   عنوانتاریختاریخ میلادیمحل برگزاریکنفرانس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 71 بازدید