عقیق سیاه چینی مستطیلی

عقیق سیاه چینی مستطیل

این سنگ باعث اعتماد به نفس میشود و جرأت لازم برای بیان استدلال هایمان را به طور مختصر و با اطمینان خاطر در کنفرانس ها ایجاد میکند . فیروزه نیرو و ارتعاشات منفی ، مضر و آشفته را از ما دور کرده و جذب کننده نیروهای مثبت میباشد. این سنگ سواران و مسافران را در برابر حوادث و سرنوشت بد حمایت میکند.

/ 1 نظر / 18 بازدید
فلرشاد محمدی

من حسن سلیقه ی شمارو بابت انتخاب این مطلب تحسین می کنم اما ایا این مطالب جنبه ی علمی هم دارند؟